Sut i ddewis set generadur disel addas yn gyflym?

Mae set generadur disel yn fath o offer cyflenwi pŵer AC o orsaf bŵer hunan-gyflenwi, ac mae'n offer cynhyrchu pŵer annibynnol bach a chanolig ei faint. Oherwydd ei hyblygrwydd, buddsoddiad isel, a'i nodweddion parod i ddechrau, fe'i defnyddir yn helaeth mewn amrywiol adrannau megis cyfathrebu, mwyngloddio, adeiladu ffyrdd, ardaloedd coedwigoedd, dyfrhau a draenio tir fferm, adeiladu caeau, a pheirianneg amddiffyn cenedlaethol. Ers ei ddyfeisio, mae'r generadur disel wedi dangos yn llawn ei ymarferoldeb a'i allu i addasu'n dda. Fodd bynnag, yn wyneb mwy a mwy o ddewisiadau, sut y dylem ddewis un i'w brynu?
1. Darganfyddwch y math o ddefnydd a'r amgylchedd
Wrth ddewis set generadur disel, y peth cyntaf i'w ystyried yw'r amgylchedd gweithredu. P'un a yw'n cael ei ddefnyddio fel ffynhonnell pŵer wrth gefn neu fel prif ffynhonnell pŵer. At wahanol ddibenion, bydd yr amgylchedd defnydd ac amlder yn wahanol. Fel ffynhonnell pŵer weithredol, mae setiau generaduron disel nid yn unig yn cael eu defnyddio'n amlach, ond hefyd yn cael eu cynnal yn amlach. Fel rheol, dim ond pan nad oes gan y prif grid ddiffyg pŵer neu fethiant pŵer y mae'r set generadur disel wrth gefn yn cael ei chychwyn. O'i gymharu â'r brif ffynhonnell bŵer, mae angen egwyl amser hirach ar y generadur disel wrth gefn cyn y gellir ei ddefnyddio.
I ddewis injan diesel o ansawdd uchel, mae angen i'r defnyddiwr hefyd ystyried yr amgylchedd gweithredu. P'un a oes ganddo swyddogaethau gwrthiant oer, ymwrthedd tymheredd uchel, ymwrthedd lleithder, ac ati. Ac a oes gan yr amgylchedd cyfagos ofynion ar gyfer gwerthoedd sŵn. Bydd yr amodau hyn yn effeithio ar ddefnydd yr offer gosod generadur;
2. Darganfyddwch y pŵer
Mae cynhwysedd set generadur disel yn gyfyngedig. Wrth ddewis set generadur, rhaid i'r defnyddiwr ystyried cerrynt cychwyn llwyth yr offer trydanol. Oherwydd gwahanol ddulliau cychwyn yr offer trydanol, bydd y cerrynt cychwyn yn wahanol. Bydd p'un a yw'r teclyn trydanol wedi'i lwytho ai peidio yn effeithio'n uniongyrchol ar y cerrynt cychwyn. Felly, rhaid i'r defnyddiwr ddeall yr offer trydanol penodol yn llawn cyn cyfrifo'r cynhyrchiad pŵer disel gofynnol yn fwy economaidd. Mae hyn hefyd yn osgoi'r ffenomen bod y pryniant anghywir yn cael ei wneud ac na ellir ei ddefnyddio.
3. Darganfyddwch ymddangosiad, maint a lleoliad gollwng yr uned
Mae gan setiau generadur disel wahanol bwerau a meintiau. Yn enwedig mae gan setiau generaduron disel gwahanol wahaniaethau penodol o ran ymddangosiad. Cyn prynu uned, rhaid i chi gadarnhau'r maint gyda'r gwneuthurwr yn union fel prynu dodrefn, p'un a ellir ei roi mewn lleoliad delfrydol, a gwneud defnydd rhesymol o'r gofod presennol. P'un a yw'n gyfleus gollwng yr aer ar ôl llosgi disel. Ac mae angen nodi'r defnydd o safonau allyriadau rhanbarthol.
4. Ôl-werthu a chynnal a chadw
Wrth brynu generadur disel, y peth olaf i'w ystyried yw ôl-werthu a chynnal a chadw'r set generadur. Mewn gwirionedd, mae'r gwasanaeth ôl-werthu yn gysylltiedig yn bennaf â phroffesiynoldeb a gradd y gwneuthurwr. Nid yw llawer o gwsmeriaid yn ystyried gwisgo a chynnal a chadw wrth brynu setiau generaduron disel.

diesel generator set


Amser post: Gorff-09-2021