Canolfan Ariannol

Fel gorsaf cylchrediad arian cyfred bwysig, mae sefydliadau ariannol fel arfer yn talu mwy o sylw i ddibynadwyedd cyflenwad pŵer wrth gefn. I sefydliadau ariannol, gallai ychydig funudau o blacowt arwain at orfod terfynu trafodiad pwysig. Nid cyllideb yw'r golled economaidd a achosir gan hyn, a fydd yn cael effaith fawr ar fentrau.

Bydd Mamo yn cynnal a chadw cynnyrch yn rheolaidd ar gyfer cwsmeriaid, ac yn defnyddio'r system reoli a ddatblygwyd gan dechnoleg Mamo i fonitro sefyllfa'r cynnyrch mewn amser real o bell. Hysbysu cwsmeriaid yn effeithiol ac yn amserol a yw'r set generadur yn rhedeg yn normal ac a oes angen cynnal a chadw.

Diogelwch, dibynadwyedd a sefydlogrwydd yw uchafbwyntiau mwyaf set generadur Mamo. Oherwydd hyn, mae Mamo wedi dod yn bartner dibynadwy yn y diwydiant.