Traffig

Ym maes cludo, mae'r set generadur hefyd yn chwarae rhan arbennig o bwysig. Mewn sefyllfaoedd fel meysydd awyr neu orsafoedd rheilffordd, sy'n lleoedd cludo pwysig, os bydd methiant pŵer brys yn digwydd. Ar yr adeg hon, rhaid i'r cyflenwad pŵer wrth gefn allu gweithredu'n effeithiol ar unwaith. Mae'r maes awyr yn wahanol i achlysuron eraill, os caiff y pŵer ei dorri i ffwrdd am ychydig funudau, bydd y canlyniadau nid yn unig yn golledion economaidd enfawr, ond hefyd yn ddamweiniau traffig mawr a damweiniau diangen.

Mae gan bŵer mamo ddiogelwch a dibynadwyedd llwyr ar gyfer y set generadur a ddefnyddir ym maes traffig. Gall weithredu'n sefydlog am amser hir, a chydweithredu â system reoli arbennig technoleg Mamo i fonitro ategolion y cynnyrch ar gyfer cwsmeriaid mewn amser real ac o bell, er mwyn sicrhau defnyddioldeb a diogelwch cynhyrchion i'r graddau mwyaf.