Olew a Nwy

Mae gofynion amgylcheddol safleoedd echdynnu olew a nwy yn uchel iawn, sy'n gofyn am gyflenwad pŵer cryf a dibynadwy ar gyfer offer a phrosesau trwm.

Mae setiau generaduron yn hanfodol ar gyfer cyfleusterau gorsaf bŵer a'r pŵer sy'n ofynnol ar gyfer cynhyrchu a gweithredu, yn ogystal â darparu pŵer wrth gefn rhag ofn y bydd y cyflenwad pŵer yn torri ar draws, gan osgoi colledion ariannol sylweddol.

Mae MAMO yn mabwysiadu'r offer sydd wedi'i gynllunio ar gyfer amgylchedd garw i wynebu'r amgylchedd gwaith y mae angen iddo ystyried y tymheredd, lleithder, uchder ac amodau eraill.

Gall pŵer mamo eich helpu i nodi'r set generadur fwyaf addas i chi a gweithio gyda chi i adeiladu datrysiad pŵer wedi'i addasu ar gyfer eich gosodiad olew a nwy, a ddylai fod yn gadarn, yn ddibynadwy ac yn gweithredu ar y gost weithredu orau.